Rovnání bloku motoru

V některých případech není nutné  provádět kompletní generální opravu, ale pouze vyměnit těsnění pod hlavou a srovnat dosedací plochy. To v CarBrothers samozřejmě není problém.